DANH SÁCH CÁC VÙNG TRÀ VIỆT NAM

1. Hà Nội
4. Yên Bái
6. Điện Biên
8. Cao Bằng
10. Phú Thọ
11. Tuyên Quang