Thưởng thức hương trà tại không gian Nhất Tịnh Sơn Trà

Văn hóa thưởng trà đã in sâu trong tâm thức người Việt. Xã hội ngày

NHẤT TỊNH SƠN TRÀ 

Địa chỉ: 007 Mimosa Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên

Số điện thoại: 090 597 49 57

Fanpage: https://www.facebook.com/NhatTinhSonTra

Phong cách quán: gần gũi thiên nhiên

Trà thưởng thức: Trà hoa, trà shan tuyết cổ thụ

CHI TIẾT